Μαθαίνω Ελληνικά

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΑ.

Ε λ λ η ν ι κ ά   σ τ η    Β ι έ ν ν η !

1. Ελληνικά ως μητρική γλώσσα!

Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης λειτουργεί στον δεύτερο όροφο της του κτηρίου όπου στεγάζεται και η Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη στη Βιέννη. Είναι το αρχαιότερο σχολείο του παροικιακού Ελληνισμού στον ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει μέχρι σήμερα τη λειτουργία του!

Πρόκειται για απογευματινό σχολείο προαιρετικής φοίτησης ή αλλιώς όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται τα σχολεία τέτοιου τύπου Τμήμα Μητρικής Γλώσσας. Λειτουργούν τάξεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται από το ελληνικό κράτος. Οι μαθητές διδάσκονται ελληνική γλώσσα, ιστορία, θρησκευτικά και γεωγραφία. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης
Fleischmarkt 13, 1010 Wien
Tel: +43-1-533.29.65, Fax: +43-1-533.38.89
E-mail: kirche@metropolisvonaustria.at

Εγγραφή και κατάταξη:

 • Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που κλείνουν τα 4 χρόνια ως τις 31. Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και στο δημοτικό μαθητές που κλείνουν τα 6 χρόνια. (Οι ημερομηνίες τηρούνται χωρίς παρέκκλιση!).

• Η κατάταξη των μαθητών/τριών στα τμήματα γίνεται κατόπιν συνεννοήσης με τους εκπαιδευτικούς. Η ηλικία και ο βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας είναι παράμετροι που επηρεάζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η Ελληνική Εθνική Σχολή (Ε.Ε.Σ.Β.) λαμβάνει υπόψιν το ατομικό προσωπικό πρόγραμμα των μαθητών κατά το δυνατόν, όμως δεν είναι σε θέση να ικανοποιεί ατομικά αιτήματα. Η έγκαιρη ενημέρωση είναι για τοn λόγο αυτό απαραίτητη. Προέχει η δημιουργία τμημάτων με σχετική ομοιογένεια ως προς το επίπεδο της ελληνομάθειας, ως προς τα ενδιαφέροντα και κίνητρα των μαθητών για τον καθορισμό των ανάλογων εκπαιδευτικών στόχων.

Γενικός κανονισμός καλής πρακτικής:

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δε γίνονται δεκτά παιδιά που δεν ανήκουν στο τμήμα.

• Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών/τριών πρέπει να γίνεται μέσα στα χρονικά πλαίσια του προγράμματος. Η Ελληνική Εθνική Σχολή δε φέρει καμιά ευθύνη πέραν του ωραρίου. Στις σπάνιες περιπτώσεις που οι κηδεμόνες δε μπορούν να παραλάβουν εγκαίρως τα παιδιά, οφείλουν να ειδοποιήσουν το σχολείο ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

• Παρακαλούνται οι μαθητές να επιστρέφουν τα βιβλία που δανείστηκαν την προηγούμενη χρονιά και να μην ξεχνούν ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα δανεισμού βιβλίων δε ξεπερνά τον ένα μήνα.

• Επίσης παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην παραμένουν στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, για να μην παρενοχλείται η διδασκαλία.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε τρεις τύπους τμημάτων:

1. Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν ελάχιστα ελληνικά, οπότε τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σαν ξένη γλώσσα. Σ’ αυτά τα τμήματα δίνεται έμφαση στην άσκηση του προφορικού λόγου με σκοπό την παροχή βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

2. Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν και καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά δεν μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα (π.χ. λόγω εργασίας γονέων ή αυξημένων υποχρεώσεων στο πρωινό σχολείο κτλ) και η διδασκαλία γίνεται με το προσαρμοσμένο σ’ αυτές τις συνθήκες διδακτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τα ελληνόπουλα της ομογένειας.

3. Τα εντατικότερα τμήματα ελληνικών για παιδιά που μιλούν καλά ελληνικά και μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο 2 φορές την εβδομάδα, προσδοκώντας, όσο το δυνατόν, πιο εκτενή και συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Για αυτά τα τμήματα χρησιμοποιούνται βιβλία της αντίστοιχης τάξης του ελληνικού σχολείου. Ευελπιστούμε στην αύξηση της επισκεψιμότητας αυτών των τμημάτων που βαίνει προς όφελος των μαθητών, όπως και του σχολείου. Εκτός από το μάθημα μητρικής γλώσσας διδάσκονται «Στοιχεία πολιτισμού» που περιλαμβάνουν στοιχεία ιστορίας, παράδοσης, γλώσσας, ορθοδοξίας, γεωγραφίας, λαϊκού πολιτισμού κτλ και γενικό στόχο έχουν τη διαμόρφωση θετικής σχέσης νέας και παλιάς πατρίδας όπως και μια θετική στάση απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Προτείνουμε την παρακολούθηση των «Στοιχείων Πολιτισμού» ως βασικού μαθήματος.

Καταστάσεις προς αποφυγή:

• Οι συχνές απουσίες που καθιστούν το σχολείο αναποτελεσματικό.

• Η καθυστερημένη προσέλευση ή ο ανερπακής εξοπλισμός των μαθητών/τριών στο μάθημα, γιατί δημιουργούν αναστάτωση και καθυστερούν το μάθημα.

• Η ελλιπής ή και η ανεπαρκής ενασχόληση μαθητών με τις σχολικές εργασίες στο σπίτι, που παρακωλύουν την προσωπική πρόοδο των μαθητών, αλλά και τη ευχάριστη και αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος. Σας ευχόμαστε μια δημιουργική και ευχάριστη σχολική χρονιά.

 

2. Ελληνικά ως ξένη γλώσσα!

Η ελληνική γλώσσα στη Βιέννη εξακολουθεί να είναι περιζήτητη και να αποτελεί μια από τις «εξωτικές» γλώσσες που οι Αυστριακοί μαθαίνουν με μεγάλο ενθουσιασμό για πολλούς και διάφορους λόγους! Οι περισσότεροι έχουν κάποιον προσωπικό δεσμό με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς ή φίλους εκεί, ή μαθαίνουν τη γλώσσα με σκοπό να ταξιδέψουν κάποια μέρα προς τα εκεί και να μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία με τους ανθρώπους που θα γίνουν οι νέοι τους φίλοι!

Στη Βιέννη μπορεί κανείς να μάθει  νέα ελληνικά στους παρακάτω φορείς:

1. Πανεπιστήμιο Βιέννης -Ινστιτούτο Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών – Universität Wien – Institut für Byzantinistik & Neogräzistik

Für Informationen über das Neugriechisch-Studium in Wien verweisen wir auf die Website des Instituts für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien welches seit 2005 anerkannte Prüfungsstelle des Zentrums Griechischer Sprache (Centre for the Greek Language) ist. Kontakt: tel.: 01-4277-41001, fax: 01-4277-9410

2. Κέντρο  Ξένων Γλωσσών – Sprachenzentrum der Universität Wien

3. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Βιέννης – Wiener VHS

4. Ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών – Private Fremdspracheninstituten

5. Καφέ των γλωσσών – Sprachencafé

6. Ιδιωτικά μαθήματα – Privatunterricht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *