Μαθαίνω γερμανικά! Modalverben üben

 Μαθαίνω γερμανικά! Modalverben üben

modalverb

Musst du deutsch lernen? Oder möchtest du Deutsch lernenKannst du schon ein bisschen Deutsch sprechen? Kannst du auch die Grammatik verstehenWillst du mehr Deutsch lernenMöchtest du eine kleine Übung machen? Hier kannst du die Modalverben trainieren:

 [Πρέπει να μάθεις γερμανικά; Ή θα ήθελες να μάθεις γερμανικά; Μπορείς να μιλήσεις ήδη λίγο γερμανικά; Μπορείς επίσης να καταλάβεις τη γραμματική; Θέλεις να μιλήσεις περισσότερα γερμανικά; Θα ήθελες να κάνεις μια μικρή άσκηση; Εδώ μπορείς να εξασκηθείς στα Modalverben:] 

 

Was passt?  (möchten, wollen, können, müssen)

[Τι ταιριάζει; ]

  1.  Ich ________ jeden Morgen kurz vor sechs aufstehen. Ich brauche eine Stunde ins Büro.
  2. Am Wochenende ________ ich immer lange schlafen.
  3. Ich _____________ ein Pfund Kartoffeln und ein Kilo Tomaten, bitte!
  4. Frau Schmidt, _________ Sie mir bitte helfen? Der Computer funktioniert nicht.
  5. _______ du am Wochenende arbeiten?
  6. ____________ Sie etwas trinken? Einen Tee oder einen Kaffee?
  7. Die Arbeit _______ interessant sein.
  8. Ich ________ keine anstrengende Arbeit machen. Ich arbeite lieber im Büro.
  9. Ich _______ schon gut Englisch und jetzt _______ ich Deutsch lernen.
  10. __________ du mit dem Bus zur Universität fahren? –Nein, es gibt keinen Bus.

 

Εδώ θα βρεις τις λύσεις των ασκήσεων: Übung – Modalverben

Penelope Kolovou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.