Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στην Βιέννη

 Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στην Βιέννη

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, η Λυδία Δημητρακοπούλου και ο Ανδρέας Λαμπρινάκος συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Κώτσηρα στην Πρεσβεία, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ηλιόπουλου. Ο κ. Κώτσηρας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συλλόγων για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τους Απόδημους Έλληνες, όπως την διαδικασία της επιστολικής ψήφου (η οποία θα ισχύσει από τις επερχόμενες ευρωεκλογές) και την πλατφόρμα “Staellinika.com”, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως γλώσσας. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΦΕΒ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να επισημάνουν τα προβλήματα της κοινότητάς μας και, κυρίως, των Ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων στην Αυστρία, πρότειναν πρωτοβουλίες για το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό για την περίοδο 2024-2027. Το σχέδιο αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών αποσκοπεί στην ενίσχυση του δικτύου των ομογενών, την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους Έλληνες στο εξωτερικό. 🇬🇷

On Friday, March 8th, Lydia Dimitrakopoulou and Antreas Lambrinakos met with Deputy Minister of Foreign Affairs Mr. Georgios Kotsiras at the Embassy, in the presence of the Ambassador of Greece, Mr. Georgios Iliopoulos. Mr. Kotsiras informed the representatives of the associations on the recent initiatives of the government for the Greek Diaspora, such as the postal voting process (which will be effective from the upcoming European elections) and the platform “Staellinika.com,” which provides everyone, regardless the language, the opportunity to learn Greek. The representatives of SEFEV, taking into account the problems of our community and, mainly, of Greek students and scientists in Austria, proposed initiatives for the Ministry of Foreign Affairs’ Strategic Plan for the Greeks Abroad during the period 2024-2027. This plan of the Ministry of Foreign Affairs aims to strengthen the network of Greeks abroad, promote the Greek language and culture, as well as improve public services to Greeks abroad. 🇬🇷

Lydia