Πολιτική δημοσίευσης

Οι αναρτήσεις στον διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου καθώς και την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook όπως και στο group του ΣΕΦΕΒ στο Facebook επιτρέπονται υπό τους εξής όρους:

– Να συμπορεύονται με τους στόχους του συλλόγου ή/και να βοηθούν/διευκολύνουν τα μελη του

– Μόνο αν γίνονται επώνυμα

– Αν πρόκειται για εκδήλωση από Ελληνικό φορέα της Αυστρίας, οπότε και δημοσιεύεται και στη σελίδα ‘Verein’.

– Αν προκείται για εκδήλωση τρίτων, δεδομένου οτι πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, μόνο εφόσον γίνεται μια ειδική προσφορά για τα ταμειακώς καλλυμένα μέλη του συλλόγου και αφού γίνει επικοινωνία από τον ιδιώτη σχετικά με το θέμα, και εφόσον ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα του συλλόγου.

– Αν πρόκειται για προσφορά επαγγελματική (προώθηση) μόνο κατόπιν ειδικής προσφοράς/συνεννόησης/συμφωνίας από τον επαγγελματία με το σύλλογο και μόνο εφόσον γίνει μια ειδική προσφορά για τα ταμειωκώς εντάξει μέλη του συλλόγου ή κατόπιν δωρεάς στο σύλλογο προκειμένου να διατεθεί αυτή στα μέλη του, καθώς ο σύλλογος δεν είναι κερδοσκοπικός.

Το μόνο όφελος στο οποίο αποσκοπεί ο ΣΕΦΕΒ είναι η διευκόλυνση των μελών του με οποιοδήποτε τρόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σύλλογο χρησιμοποιώντας το e-mail του συλλόγου: office@sefev.at 

Οκτώβριος 2016