Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Πυροσβεστική/ Feuerwehr: 122

Αστυνομία/ Polizei: 133

Ασθενοφόρο/Rettung: 144

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Διαρροή/πρόβλημα υγραερίου/ Gasgebrechen: 128

Γραμμή στήριξης γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας/Frauennotruf: 01/71 71 9

Κέντρο δηλητηριάσεων/Vergiftungsinformation: 01/406 43 43

Τηλέφωνο για κωφούς/ Notruf für Gehörlose: 0800 133 133

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.wien.gv.at/kontakte/notrufe.html

 

Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα της Stadt Wien.