Ανακοίνωση της Ι.Μ. Αυστρίας σχετικά με τη Δοξολογία της Εθν. Επετείου

 Ανακοίνωση της Ι.Μ. Αυστρίας σχετικά με τη Δοξολογία της Εθν. Επετείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ προγραμματισμένη γιὰ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 22α  Μαρτίου 2020 Δοξολογία τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ἀκυρώνεται, λόγω τῶν τελευταίων δυσάρεστων ἐξελίξεων στὸ θέμα τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Κορονοϊοῦ.

Παρακαλοῦμε γιὰ τὴν κατανόησήν σας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Effie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.