Αυστρία: παράταση Lockdown έως τις 7 Φεβρουαρίου, με μερική χαλάρωση μέτρων στις 8 Φεβρουαρίου

 Αυστρία: παράταση Lockdown έως τις 7 Φεβρουαρίου, με μερική χαλάρωση μέτρων στις 8 Φεβρουαρίου

Αυστηρότεροι κανόνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας:

  • Πλέον θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα σε άτομα που δεν ανήκουν στο ίδιο νοικοκυριό.
  • Από τις 25 Ιανουαρίου, η χρήση μάσκας FFP-2 αντί της απλής μάσκας είναι υποχρεωτική σε ορισμένους χώρους (π.χ. εμπόριο και δημόσιες συγκοινωνίες), η χρήση της ωστόσο συνιστάται να ξεκινήσει και νωρίτερα.
  • Τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες στη Βιέννη και Κάτω Αυστρία έχει προγραμματιστεί στις 08.02 και στα υπόλοιπα ομοσπονδιακά κρατίδια στις 15.02.
  • Το εμπόριο, τα μουσεία και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φροντίδα του σώματος παραμένουν κλειστά. Τα πρώτα βήματα για την έναρξη λειτουργίας τους έχουν προγραμματιστεί από τις 08.02.
  • Γαστρονομία και ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά. Δεν έχει προγραμματιστεί η έναρξη λειτουργίας τους πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου.
  • Εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί εξόδου.
  • Συστήνεται η τηλεργασία (homeoffice) όπου είναι δυνατόν.

Πηγή: https://orf.at/stories/3197660/

Effie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.