Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΦΕΒ

 Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΦΕΒ

Αγαπητά Μέλη του ΣΕΦΕΒ,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών και Επιστημόνων Βιέννης καλεί σήμερα, 20 μέρες πριν τη διεξαγωγή τους, όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου, τα τακτικά μέλη του να συμμετέχουν στις 3 Ιανουαρίου και ώρα 4 μ.μ. σε Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα εικονικά και εξ’ αποστάσεως όπως προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα της Υπουργού Δικαιοσύνης (140. Verordnung der Bundesministerin für Justiz § 4.1), σε περίπτωση που το σχετικό αυτό διάταγμα παρατεθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου. Στην απίθανη περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα δια ζώσης, ίσως σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά (50%) από τα τακτικά μέλη. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, η απαρτία ορίζεται ως εξής: 30 λεπτά της ώρας αργότερα μπορεί να λάβει χώρα μια δεύτερη συγκέντρωση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παριστάμενων τακτικών μελών.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές ηλεκτρονικά, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτές, θα ενημερωθούν τα τακτικά μέλη προσωπικά μέσω e-mail ή μηνύματος από τον επίσημο λογαριασμό του Συλλόγου στα κοινωνικά δίκτυα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
το Δ.Σ

Effie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.