ΠΡΑΚΤΙΚΗ στην ΠΡΕΣΒΕΙΑ!

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ στην ΠΡΕΣΒΕΙΑ!

studiesΣας γνωρίζουμε ότι προσφέρεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη με 3μηνη ή 6μηνη διάρκεια.

Η σχετική θέση είναι μία καλή ευκαιρία για φοιτητές ή απόφοιτους Οικονομικών, Νομικών, Πολιτικών ή συναφών επιστημών, όσον αφορά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς των εμπορικών και γενικότερα οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Αυστρίας, κατά τη διάρκεια ωραρίου μερικής απασχόλησης. Για την πρακτική άσκηση δεν παρέχεται αμοιβή. Στο τέλος αυτής χορηγείται συστατική επιστολή.  

Προαπαιτούμενο είναι η καλή γνώση της γερμανικής και της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, έως τις 15.4.2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwirtschaft@griechischebotschaft.at, υπόψη επικεφαλής Γραφείου, κας Αγγελίνας Σαρρή (τηλ. 0150615).

Effie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.