Αναγνώριση Πτυχίου

τελευταία ενημέρωση: 10.11.2022

Η αναγνώριση των πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου, γίνεται στο Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Προυπόθεση είναι να τα έχετε μεταφράσει απο επίσημο μεταφραστή. Το site τους θα το βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για την αναγνώριση στην γερμανική γλώσσα εδώ και στην αγγλική εδώ.

Η αίτηση πραγματοποιείται στη σελίδα https://www.aais.at
Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα θα βρείτε στο: https://www.aais.at/Home/FAQ

Σημαντική βοήθεια και πληροφορίες προσφέρει και η υπηρεσία Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen, Perspektive-Anerkennungs- und Weiterbildungsstelle, Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST Wien). Κλείστε ένα ραντεβού μαζί τους και ρωτήστε τους τις απορίες σας σχετικά με την αναγνωριση των πτυχίων σας. Επιπλέον, αν έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα (πτυχία, επίσημες μεταφράσεις, Meldezettel κτλ) και το ζητήσετε, θα σας βοηθήσουν στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης αναγνώρισης των πτυχίων.  Όταν συμπληρωθεί η αίτηση, θα σταλεί ηλεκτρονικά στο Υπουργείο. Εκεί θα ελεχθούν τα στοιχεία και εάν είναι όλα εντάξει, θα λάβετε τις επόμενες μέρες ένα email με ένα link, όπου θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία και να πληρώσετε ηλεκτρονικά την αναγνώριση.  Ύστερα, αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε, θα λάβετε το επίσημο έγγραφο. Για την αναγνώριση 1 ή και 2 πτυχίων, η διαδικασία κοστίζει συνολικά 150 ευρώ, ενώ για την αναγνώριση 3 ή περισσοτέρων πτυχίων 200 ευρώ. Πληροφορίες εδώ: https://www.aais.at/Home/Fees

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.