Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

 Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Με μεγάλη χαρά συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη χθες, 27.01.24! Συζητήσαμε σημαντικά θέματα που αφορούν την κοινότητά μας και, κυρίως, τους Έλληνες φοιτητές και επιστήμονες στην Αυστρία. Επιπλέον, ο κ. Χρυσουλάκης μας ενημέρωσε ότι ένας από τους κύριους στόχους της κυβέρνησης είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη του δικτύου της ομογένειας, μια είδηση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα ως σύλλογο. Ακόμη, μας πληροφόρησε για το στρατηγικό σχέδιο σχετικά με τον Απόδημο Ελληνισμό για την περίοδο 2024-2027, προσφέροντας μια συνολική προοπτική για την προώθηση και την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό. Τέλος, μας ενημέρωσε για τη νέα πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών “Staellinika.com”, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως γλώσσας, τη δυνατότητα να μάθουν ελληνικά.

We were delighted to meet with the General Secretary for Greeks Abroad and Public Diplomacy, Mr. Ioannis Chrysoulakis yesterday, 27.01.2024! During our discussion, we covered significant matters concerning our community, with particular focus on Greek students and scientists in Austria. Mr. Chrysoulakis informed us that one of the main goals of the government is to support and develop the network of the Greeks abroad, news that particularly delights us as an association. Additionally, he provided insight into the strategic plan for Greeks abroad during the period 2024-2027, offering a comprehensive perspective on promoting and enhancing the Greek presence abroad. Finally, he informed us about the new platform for learning Greek, “Staellinika.com,” in collaboration with the Stavros Niarchos Foundation, which offers everyone, regardless of language, the opportunity to learn Greek.

Lydia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.